คำรับรองการปฏิบัติงานราชการ

คำรับรองการปฏิบัติงานราชการ

หัวข้อ ไฟล์
ตัวชี้วัดข้าราชการ ปี 2557 ครั้งที่ 1 เปิด
ตัวชี้วัดพนักงานราชการปี 2557 ครั้งที่ 1 เปิด
ตัวชี้วัดข้าราชการ ปี 2557 ครั้งที่ 2 เปิด
ตัวชี้วัดพนักงานราชการปี 2557 ครั้งที่  2 เปิด
ตัวชี้วัดข้าราชการ ปี 2558 ครั้งที 1 เปิด

 

 

 

 

 

 

.
ปรับปรุงเมื่อ 14 ส.ค. 58