ติดต่อ

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง 
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel:02-5794122,02-5796803,02-5796977 
Fax:02-5613993 
e-mail : aahri@aahri.in.th

แผนที่ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ Aquatic Animal Health Research and Development Division (AAHRDD)

 
ปรับปรุงเมื่อ 08 มี.ค. 60