รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
1] SM Farm 1 ต.ค.63 11 ก.ย.64 4 มี.ค.65สอ3.
2] NK Group 1 ต.ค.63 1 เม.ย.66 5 ก.ย.65สอ3.
3] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 3 ต.ค.63 8 ก.ค.64 7 มิ.ย.66สอ4.
4] Somsak Discus Farm Ltd.,Part 4 ต.ค.63 25 ต.ค.64 8 ส.ค.64สอ3.
5] Pin Farm 6 ต.ค.63 3 พ.ค.64 17 ม.ค.65สอ3.
6] Chonnapat Farm 2 6 ต.ค.63 29 ก.ค.65 13 ก.ย.65สอ3.
7] Aqua-Thai Export Co.,Ltd. 7 ต.ค.63 17 พ.ย.65 7 ต.ค.65สอ4.
8] Miss.Suprat Khongsiri 7 ต.ค.63 23 พ.ย.63 12 ธ.ค.65สอ4.
9] Somphongs Aquarium Co., Ltd. 8 ต.ค.63 17 พ.ย.65 12 มี.ค.66สอ4.
10] Mr.Suphaporn Thamrongthepphithak 8 ต.ค.63 8 ต.ค.63 16 เม.ย.65
11] Mr.Dumrong Kanjanametakul 8 ต.ค.63 8 ต.ค.63 10 พ.ค.63
12] Mr.Sommay Wattanaprakrom 8 ต.ค.63 8 ต.ค.63 12 ก.ค.63
13] Mr.Sommay Wattanaprakrom 8 ต.ค.63 8 ต.ค.63 20 พ.ค.64
14] Mr.Phongsak Siammai 8 ต.ค.63 8 ต.ค.63 10 ก.ค.65
15] Prasit Farm 1 8 ต.ค.63 26 พ.ค.66 16 ก.ค.63สอ3.
16] Rainy Farm 8 ต.ค.63 10 ต.ค.64 25 พ.ค.63สอ3.
17] Chanya Farm 9 ต.ค.63 7 พ.ค.64 17 ก.พ.65สอ3.
18] Rich Aquarium Limited Partnership 10 ต.ค.63 10 ต.ค.64 14 ก.ย.63สอ4.
19] Samruay Farm 12 ต.ค.63 3 เม.ย.65 29 ส.ค.65สอ3.
20] Mr.Surat Ponsan 13 ต.ค.63 21 พ.ย.62 9 ส.ค.64สอ4.
21] Mrs.Kanchana Thitaphong 13 ต.ค.63 13 ก.พ.65 13 ก.ค.64สอ4.
22] Fish Lover Aquarium Co.,Ltd. 13 ต.ค.63 9 ม.ค.64 1 ธ.ค.65สอ4.
23] Mr.Kasem Yaemthongdee 13 ต.ค.63 19 ส.ค.65 23 ต.ค.65สอ3.
24] Nakhonsawan Crocodile Farm 14 ต.ค.63 7 ธ.ค.64 1 มี.ค.64สอ3.
25] Nakhonsawan Crocodile Farm 14 ต.ค.63 6 ธ.ค.64 1 มี.ค.64สอ4.
26] Piamsup Farm 14 ต.ค.63 25 ม.ค.64 2 เม.ย.65สอ3.
27] Chalothon Fam 1 15 ต.ค.63 25 พ.ย.64 18 พ.ค.66สอ3.
28] Top Aquaculture Technology Co.,Ltd. 16 ต.ค.63 20 เม.ย.66 24 มิ.ย.65สอ3.
29] Mr.Narong Kittavee 16 ต.ค.63 14 ก.ย.63 19 ส.ค.65สอ4.
30] Ketchaya Farm Fish Love 16 ต.ค.63 7 พ.ค.65 7 ก.ค.66สอ3.
31] Mr.Narong Kittavee 16 ต.ค.63 20 เม.ย.64 19 ส.ค.65สอ3.
32] Malee Farm 17 ต.ค.63 15 ก.ย.65 22 ก.ย.65สอ4.
33] JJ Betta Farm 17 ต.ค.63 17 มิ.ย.66 11 ก.ย.64สอ3.
34] Koi Thailand 18 ต.ค.63 30 ก.ค.65 11 มี.ค.65สอ4.
35] Manit Genetics Co.,Ltd. 18 ต.ค.63 26 พ.ค.64 31 มี.ค.66สอ3.
36] Mr.Passakorn Kumdoung 19 ต.ค.63 19 ต.ค.63 6 ก.พ.65
37] Mr.Prasert Thammakasetsri 19 ต.ค.63 19 ต.ค.63 3 ต.ค.63
38] Miss Sudarat Chindason 19 ต.ค.63 19 ต.ค.63 10 ส.ค.63
39] Mr.Sutamas Saemsopoi 19 ต.ค.63 19 ต.ค.63 17 ส.ค.63
40] Miss Runtom Kerdpoi 19 ต.ค.63 19 ต.ค.63 12 ก.ย.63
41] Mr.Somporn Maiyim 19 ต.ค.63 19 ต.ค.63 14 ส.ค.63
42] Miss Janjira Aexpachcha 19 ต.ค.63 19 ต.ค.63 25 ธ.ค.65
43] Mr.Thanee Wasikarn 20 ต.ค.63 20 ต.ค.63 9 มิ.ย.65
44] Mr.Pramuk Saewong 20 ต.ค.63 20 ต.ค.63 23 พ.ค.64
45] Ketchaya Farm Fish Love 21 ต.ค.63 7 พ.ค.65 6 ส.ค.66สอ4.
46] Thai Union Hatchery Co.,Ltd. 23 ต.ค.63 30 ม.ค.66 16 ต.ค.63สอ3.
47] Siam Betta 24 ต.ค.63 29 ต.ค.65 26 ก.ย.65สอ4.
48] Narumon Farm 2 25 ต.ค.63 16 มิ.ย.65 30 พ.ค.64สอ3.
49] Udomsak Fish Export 26 ต.ค.63 22 พ.ย.63 16 ต.ค.63สอ4.
50] Wabin Crocodile Farm 29 ต.ค.63 22 พ.ย.63 28 ต.ค.64สอ4.
  • หน้า 1/6 :: หน้าละ 50 (ทั้งหมด 258 ข้อมูล)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ถัดไป