รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
1] Somphongs Aquarium Co., Ltd. 8 ต.ค.65 17 พ.ย.65 6 ก.ค.67สอ4.
2] Rich Aquarium Limited Partnership 10 ต.ค.65 10 ต.ค.67 15 ก.ย.66สอ4.
3] Fish Lover Aquarium Co.,Ltd. 13 ต.ค.65 9 ม.ค.67 1 ธ.ค.65สอ4.
4] Nakhonsawan Crocodile Farm 14 ต.ค.65 6 ธ.ค.67 1 มี.ค.67สอ4.
5] Richci 23 ต.ค.65 19 พ.ค.66 11 ต.ค.66สอ4.
6] Siam Betta 24 ต.ค.65 29 ต.ค.65 11 ต.ค.67สอ4.
7] Siamaquarium Fish & Plants Co.,Ltd. 4 พ.ย.65 6 ส.ค.67 18 ก.ค.67สอ4.
8] Q.P.S. International Aquatics Co.,Ltd. 17 พ.ย.65 20 ก.ย.65 2 ธ.ค.67สอ4.
9] Somporn Farm 21 พ.ย.65 2 ก.ค.67 18 ส.ค.66สอ4.
10] Miss.Suphak Khongsiri 7 ม.ค.66 23 พ.ย.66 20 ธ.ค.66สอ4.
11] Mrs.Salee Chindarat 21 ม.ค.66 1 ต.ค.66 28 เม.ย.66สอ4.
12] P.L.A. Aquatic Import And Export Ornamental Fish [Thailand] Co.,Ltd. 26 ม.ค.66 21 พ.ย.66 17 ก.ย.66สอ4.
13] Asia Tropic Zone Co.,Ltd. 5 ก.พ.66 31 มี.ค.67 31 มี.ค.67สอ4.