ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ได้ดังนี้ .