รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
401] Chalothon Fam 1 15 เม.ย.64 25 พ.ย.64 18 พ.ค.66สอ3.
402] Top Aquaculture Technology Co.,Ltd. 16 เม.ย.64 20 เม.ย.66 24 มิ.ย.65สอ3.
403] Chalermkiat Farm 17 เม.ย.64 29 พ.ย.64 1 พ.ค.64สอ4.
404] Manit Genetics Co.,Ltd. 18 เม.ย.64 26 พ.ค.64 31 มี.ค.66สอ3.
405] Mr.Thepbordee Krainara 18 เม.ย.64 18 เม.ย.64 17 พ.ค.64
406] Mr.Yodsaphon Saechang 18 เม.ย.64 18 เม.ย.64 13 มี.ค.65
407] Mr.Surin Smudinkeaw 18 เม.ย.64 18 เม.ย.64 22 มิ.ย.66
408] Aqua Center Limited Partnership 20 เม.ย.64 13 พ.ย.65 26 ก.ย.65สอ4.
409] Ketchaya Farm Fish Love 21 เม.ย.64 7 พ.ค.65 7 ก.ค.66สอ3.
410] Richci 23 เม.ย.64 1 ธ.ค.63 17 ธ.ค.65สอ4.
411] Thai Union Hatchery Co.,Ltd. 23 เม.ย.64 30 ม.ค.66 16 ต.ค.66สอ3.
412] Ausen Farm 24 เม.ย.64 7 ธ.ค.66 13 พ.ย.63สอ4.
413] Mr.Akarawat Suwanwaree 26 เม.ย.64 26 เม.ย.64 12 พ.ย.65
414] Mr.Am Sae-Lim 26 เม.ย.64 26 เม.ย.64 5 มิ.ย.64
415] Mrs.Jaratsri Suntad 28 เม.ย.64 28 เม.ย.64 17 พ.ค.64
416] Miss Manee Klinpayoon 28 เม.ย.64 28 เม.ย.64 7 ต.ค.64
417] Mr.Sane Sonthi 28 เม.ย.64 28 เม.ย.64 27 มิ.ย.65
418] SyAqua Siam Ltd. 29 เม.ย.64 23 พ.ย.65 22 พ.ย.64สอ3.
419] Wabin Crocodile Farm 29 เม.ย.64 22 พ.ย.63 28 ต.ค.64สอ4.
420] Percula Farm 1 พ.ค.64 21 เม.ย.65 23 ม.ค.66สอ4.
421] Nam Farm 5 พ.ค.64 15 พ.ย.63 26 เม.ย.64สอ3.
422] Mr.Surat Ponsan 6 พ.ค.64 21 พ.ย.65 25 ก.พ.64สอ3.
423] Thanakorn Farm 6 พ.ค.64 10 มิ.ย.65 28 ม.ค.65สอ3.
424] Prayad Farm 7 พ.ค.64 24 ธ.ค.65 16 เม.ย.66สอ3.
425] Thai Fish Farm Co.,Ltd. 9 พ.ค.64 17 ก.ค.64 8 ธ.ค.64สอ4.
426] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 10 พ.ค.64 13 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63สอ3.
427] Gauger Tropic 13 พ.ค.64 13 ส.ค.64 9 ก.ค.66สอ4.
428] Miss Parinee Chindasuthiphan 13 พ.ค.64 5 ม.ค.66 25 มี.ค.65สอ3.
429] ECO Aquaculture Asia Co.,Ltd. 13 พ.ค.64 7 ก.ค.65 15 เม.ย.64สอ3.
430] Thai Qian Hu Co.,Ltd. 15 พ.ค.64 15 ก.ค.64 9 ก.ค.64สอ4.
431] Pises Farm 15 พ.ค.64 1 ธ.ค.64 16 ก.ค.66สอ3.
432] P&Y Discus Co.,Ltd. 16 พ.ค.64 14 พ.ย.64 11 ธ.ค.63สอ3.
433] Mr.Rawat Varithavanichakul 16 พ.ค.64 16 พ.ค.64 16 ส.ค.64
434] Mr.Suppakit Makasira 16 พ.ค.64 16 พ.ค.64 10 มี.ค.65
435] Mr.Pornjit Santamart 16 พ.ค.64 16 พ.ค.64 3 ธ.ค.63
436] Mr.Sanis Pannusa 18 พ.ค.64
437] Mr.Adinan Madmarn 18 พ.ค.64
438] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 19 พ.ค.64 30 พ.ย.65 21 มี.ค.65สอ3.
439] Siam Tropical Fish Co.,Ltd. 20 พ.ค.64 31 พ.ค.64 21 ก.พ.64สอ4.
440] Bangmoung Farm 20 พ.ค.64 30 ก.ย.66 1 พ.ย.66สอ3.
441] AquariCORP Co.,Ltd. 22 พ.ค.64 25 ก.พ.64 9 ต.ค.64สอ3.
442] Jeda Aquatics Co.,Ltd. 22 พ.ค.64 8 ก.ค.64 25 มิ.ย.65สอ4.
443] Lim Chareon Import & Export Tropical Co.,Ltd. 23 พ.ค.64 11 ก.ย.65 21 ก.ค.66สอ4.
444] Kanasun Srisuwan Farm 24 พ.ค.64 27 พ.ค.64 17 ต.ค.66สอ4.
445] Kanasanan Farm 24 พ.ค.64 9 ก.ค.65 17 ต.ค.66สอ3.
446] Sonthaya Farm 24 พ.ค.64 27 พ.ค.65 27 ก.พ.64สอ3.
447] Woranetfarm 26 พ.ค.64 26 พ.ค.66 17 ก.พ.65สอ3.
448] Sakchai Farm 26 พ.ค.64 25 พ.ค.64 8 ก.ค.64สอ3.
449] Montha Farm 27 พ.ค.64 3 พ.ค.64 21 ธ.ค.63สอ3.
450] Diamondrays Farm 28 พ.ค.64 7 มี.ค.66 8 เม.ย.65สอ4.