รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
351] Sawasdee Goldfish International Farm 24 ก.พ.64 20 ส.ค.64 16 เม.ย.64สอ4.
352] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 24 ก.พ.64 2 มี.ค.65 23 ต.ค.63สอ3.
353] V. Aquarium Ltd.,Part. 27 ก.พ.64 30 ม.ค.64 7 ธ.ค.63สอ4.
354] Siam Shrimp 2008 Co.,Ltd. 27 ก.พ.64 24 ก.ย.65 21 ม.ค.64สอ3.
355] Thiradet Chindaphon Thanakorn Farm 28 ก.พ.64 2 มี.ค.65 30 พ.ย.63สอ3.
356] Supphachet Aquarium 28 ก.พ.64 1 ก.ค.65 7 ก.ค.65สอ3.
357] Supphachet Aquarium 28 ก.พ.64 28 ธ.ค.61 7 ก.ค.65สอ4.
358] Mr.Nathakon Somsuwan 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 2 ก.ค.65
359] Mr.Doltana Chayakul 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 17 ม.ค.65
360] Mr.Somphong Taechuay 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 6 มี.ค.64
361] Miss Tuanjit Jankhao 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 31 ส.ค.63
362] Mr.Vichi Doolyakul 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 25 มี.ค.66
363] Mr.Sutin Udomsub 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 9 มี.ค.64
364] Mr.Peerasak Raksa 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 10 ก.ย.64
365] Mrs.Kwanta Soontarak 2 มี.ค.64 29 ก.ย.63 10 ก.ย.63สอ3.
366] Mrs.Kanha Leetang 3 มี.ค.64 22 ก.พ.64 4 ต.ค.63สอ3.
367] Miss Oraphan Hosuwan 3 มี.ค.64 22 ก.พ.64 27 มิ.ย.65สอ3.
368] Tee fampla 3 มี.ค.64 11 มิ.ย.64 12 ส.ค.66สอ3.
369] Khaopong Farm Mr.Prayot Sorajjakit 3 มี.ค.64 9 ต.ค.64 24 ม.ค.64สอ3.
370] Mahachai Group 3 มี.ค.64 3 เม.ย.65 3 ก.ค.64สอ3.
371] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 4 มี.ค.64 22 ต.ค.63 3 เม.ย.65สอ3.
372] Miss Kanjana Buakong 5 มี.ค.64 14 มี.ค.64 28 ส.ค.65สอ4.
373] Miss Kanjana Buakong 5 มี.ค.64 14 มี.ค.64 28 ส.ค.65สอ4.
374] Mrs.Kanokwan Wangjiranon 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 12 มิ.ย.64
375] Mr.Pairat Engchuan 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 7 พ.ย.63
376] Mr.Suttiwut Ekthaweewattanadet 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 17 ก.ย.65
377] Srisuban Farm Co.,Ltd. 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 7 ธ.ค.64
378] Wong Sahakarn Kaset Limited Partnership 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 6 มี.ค.66
379] Mrs.Kanjana Kaopong 8 มี.ค.64 29 มี.ค.64 20 มี.ค.64สอ4.
380] Suchat Farm 4 9 มี.ค.64 10 เม.ย.65 12 ก.ค.64สอ3.
381] Nam Sai Farms Co.,Ltd. 10 มี.ค.64 2 มิ.ย.64 8 มี.ค.66สอ3.
382] Kasi Farm 10 มี.ค.64 30 ส.ค.65 31 ก.ค.64สอ3.
383] OK Farm 11 มี.ค.64 22 มี.ค.63 25 ม.ค.65สอ3.
384] Jariya Farm 11 มี.ค.64 6 มิ.ย.66 28 ต.ค.65สอ3.
385] Venomous Stinger by Vuddy 11 มี.ค.64 6 มิ.ย.66 25 ก.ค.65สอ3.
386] Sirinut Betta Farm 12 มี.ค.64 2 ธ.ค.64 21 เม.ย.65สอ4.
387] Phurpor Co.,Ltd. 14 มี.ค.64 18 พ.ค.64 10 ม.ค.65สอ3.
388] Phurpor Co.,Ltd. 14 มี.ค.64 18 พ.ค.64 8 มี.ค.64สอ4.
389] Fishstory Farm 15 มี.ค.64 18 เม.ย.65 17 ก.พ.65สอ3.
390] Pramote Farm 16 มี.ค.64 14 ม.ค.65 18 ก.พ.65สอ3.
391] Gauger Tropic 16 มี.ค.64 17 ต.ค.64 9 ก.ค.66สอ3.
392] Supab Frogfarm 16 มี.ค.64 10 ต.ค.65 22 ส.ค.64สอ3.
393] Mrs.Kaewjai Songdang 16 มี.ค.64 30 ก.ย.63 20 มี.ค.66สอ3.
394] Topgen Aquaculture Co.,Ltd. 16 มี.ค.64 31 มี.ค.65 23 เม.ย.64สอ3.
395] Mr.Prachum Bangna 17 มี.ค.64 12 ก.พ.64 14 พ.ค.64
396] Mr.Suppakit Makasira 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 10 มี.ค.65
397] Mr.Teerayut Yanglang 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 10 มิ.ย.64
398] Mr.Ekachai Chewangkoon 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 26 ม.ค.65
399] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 17 มี.ค.64 8 ก.ย.64 8 ก.พ.64สอ3.
400] Gerdthong Farm 17 มี.ค.64 27 เม.ย.64 7 ม.ค.65สอ3.