รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
301] Sriracha Inter Thailand Co.,Ltd. 20 ม.ค.64 21 เม.ย.66 16 ธ.ค.64สอ4.
302] Sriracha Asia Co.,Ltd. 20 ม.ค.64 21 เม.ย.66 15 พ.ย.63สอ3.
303] Sriracha Asia Co.,Ltd. 20 ม.ค.64 21 เม.ย.66 15 พ.ย.63สอ4.
304] Asian Institute of Technology 23 ม.ค.64 20 มี.ค.63 30 ก.ค.63สอ3.
305] Mr.Taksin Chuenchom 23 ม.ค.64 13 ม.ค.65 12 ม.ค.64สอ3.
306] Miss Munjana Dunee 26 ม.ค.64
307] Phichai Farm 27 ม.ค.64 18 พ.ค.65 5 มี.ค.64สอ3.
308] Delfin’s Betta 27 ม.ค.64 17 ก.ค.65 29 พ.ค.65สอ3.
309] Doung Gold Fish 28 ม.ค.64 19 มิ.ย.66 30 มิ.ย.65สอ3.
310] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 28 ม.ค.64 9 ก.พ.64 21 พ.ย.64สอ3.
311] Chalawan and Sun Co.,Ltd. 29 ม.ค.64 14 พ.ย.62 21 ม.ค.63สอ4.
312] Mupe farm 2 ก.พ.64 29 มี.ค.64 4 พ.ย.65สอ3.
313] Mr.Prasit Saksawasdikul 3 ก.พ.64 10 ธ.ค.64 5 ก.ย.63สอ3.
314] Mr.Yutthana Wasanadelok 3 ก.พ.64 9 เม.ย.64 12 ธ.ค.65สอ3.
315] Mr.Somchai Rujiputipak 3 ก.พ.64 3 ก.พ.64 27 ส.ค.64
316] Mr.Sopon Jittang 3 ก.พ.64 3 ก.พ.64 13 ม.ค.65
317] Mata Import & Export Ltd. Part. 3 ก.พ.64 3 ส.ค.66 24 ต.ค.65สอ4.
318] Mr.Yuttana Wasanadelok 4 ก.พ.64 23 ส.ค.66 12 ธ.ค.65สอ4.
319] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 4 ก.พ.64 27 ก.พ.65 20 พ.ค.64สอ4.
320] JJ. Aquatic Import Export Co.,Ltd. 4 ก.พ.64 8 เม.ย.64 4 ม.ค.64สอ3.
321] JJ. Aquatic Import Export Co.,Ltd. 4 ก.พ.64 8 เม.ย.64 3 ม.ค.64สอ4.
322] Tananan Bunto Farm 4 ก.พ.64 5 ส.ค.64 27 ม.ค.65สอ3.
323] Miss Supawadee Phongpheaw 5 ก.พ.64
324] Asia Tropic Zone Co.,Ltd. 5 ก.พ.64 8 พ.ย.64 26 ก.ย.64สอ4.
325] Phantika Farm 5 ก.พ.64 5 ส.ค.65 1 ต.ค.64สอ3.
326] Cooperrative Aqua-seed Producer and Agriculture Of Thailand., Ltd. 8 ก.พ.64 19 ธ.ค.63 13 มี.ค.65สอ3.
327] P&P Pladee 10 ก.พ.64 11 ต.ค.63 18 ต.ค.65สอ3.
328] Silversea Aquaculture 10 ก.พ.64 27 ก.พ.66 21 ม.ค.65สอ3.
329] Farida Farm 11 ก.พ.64 30 มี.ค.64 22 ม.ค.64สอ3.
330] Somphongs Aquarium Co., Ltd. 11 ก.พ.64 17 ต.ค.64 5 ส.ค.64สอ3.
331] Mrs.Somphon Riddat 12 ก.พ.64 13 ก.พ.64 10 มี.ค.65
332] Mr.Tanadat Pakkaychaait 12 ก.พ.64 12 ก.พ.64 28 ม.ค.64
333] Mr.Supong Paresomboon 12 ก.พ.64 12 ก.พ.64 17 ก.ย.63
334] Wudthishad Farm 13 ก.พ.64 6 พ.ย.64 28 มี.ค.65สอ3.
335] Wudthishad Farm 13 ก.พ.64 21 ส.ค.65 29 มี.ค.65สอ4.
336] Wasan Farm 13 ก.พ.64 12 พ.ค.64 27 ก.พ.64สอ4.
337] JR. Farm 14 ก.พ.64 4 พ.ค.64 11 ธ.ค.64สอ3.
338] SYAQUA SIAM Co.,Ltd. 14 ก.พ.64 20 ต.ค.64 18 ส.ค.65สอ3.
339] Lucky Thai Fish Co.,Ltd. 15 ก.พ.64 30 มี.ค.64 6 ก.พ.64สอ3.
340] Lucky Thai Fish Co.,Ltd. 15 ก.พ.64 30 มี.ค.64 5 ส.ค.64สอ4.
341] East Asia Aquaculture Co.,Ltd. 15 ก.พ.64 5 ก.ย.66 15 มี.ค.66สอ3.
342] Phumthai Farm 16 ก.พ.64 16 ส.ค.66 4 พ.ค.66สอ3.
343] Siam Pet Fish Trading Co.,Ltd. 17 ก.พ.64 17 ก.พ.64 17 ส.ค.66สอ3.
344] Bangkok Aquarium 17 ก.พ.64 2 ก.ย.64 3 พ.ค.65สอ4.
345] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 18 ก.พ.64 10 ส.ค.61 9 ส.ค.64สอ3.
346] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 19 ก.พ.64 1 ต.ค.65 19 พ.ค.66สอ3.
347] Yaovalug Farm 19 ก.พ.64 9 เม.ย.64 14 ม.ค.64สอ3.
348] Pornjana Farm 19 ก.พ.64 12 ม.ค.65 18 ส.ค.66สอ3.
349] Patthamawadee Farm 20 ก.พ.64 8 ก.ย.64 13 มี.ค.64สอ3.
350] Miss Orathai Chokcharoenyingyong 22 ก.พ.64 16 ก.ย.65 1 ก.ค.64สอ3.