รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
251] Pornjana Farm 19 ก.พ.64 12 ม.ค.65 18 ส.ค.66สอ3.
252] Yaovalug Farm 19 ก.พ.64 9 เม.ย.64 14 ม.ค.64สอ3.
253] Miss Chompunut Sukkasem 20 ก.พ.64 9 ต.ค.64 5 ก.ย.63สอ3.
254] Miss Orathai Chokcharoenyingyong 22 ก.พ.64 16 ก.ย.65 1 ก.ค.64สอ3.
255] Sawasdee Goldfish International Farm 24 ก.พ.64 20 ส.ค.64 16 เม.ย.64สอ4.
256] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 24 ก.พ.64 2 มี.ค.65 23 ต.ค.63สอ3.
257] V. Aquarium Ltd.,Part. 27 ก.พ.64 30 ม.ค.64 7 ธ.ค.63สอ4.
258] Supphachet Aquarium 28 ก.พ.64 1 ก.ค.65 7 ก.ค.65สอ3.
259] Supphachet Aquarium 28 ก.พ.64 28 ธ.ค.61 7 ก.ค.65สอ4.
260] Mr.Nathakon Somsuwan 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 2 ก.ค.65
261] Mr.Doltana Chayakul 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 17 ม.ค.65
262] Mr.Somphong Taechuay 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 6 มี.ค.64
263] Miss Tuanjit Jankhao 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 31 ส.ค.63
264] Mr.Vichi Doolyakul 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 25 มี.ค.66
265] Mr.Sutin Udomsub 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 9 มี.ค.64
266] Mr.Peerasak Raksa 1 มี.ค.64 1 มี.ค.64 10 ก.ย.64
267] Mrs.Kanha Leetang 3 มี.ค.64 22 ก.พ.64 4 ต.ค.63สอ3.
268] Miss Oraphan Hosuwan 3 มี.ค.64 22 ก.พ.64 27 มิ.ย.65สอ3.
269] Mahachai Group 3 มี.ค.64 3 เม.ย.65 3 ก.ค.64สอ3.
270] Tee fampla 3 มี.ค.64 11 มิ.ย.64 12 ส.ค.66สอ3.
271] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 4 มี.ค.64 22 ต.ค.63 3 เม.ย.65สอ3.
272] Miss Kanjana Buakong 5 มี.ค.64 14 มี.ค.64 28 ส.ค.65สอ4.
273] Miss Kanjana Buakong 5 มี.ค.64 14 มี.ค.64 28 ส.ค.65สอ4.
274] Mrs.Kanokwan Wangjiranon 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 12 มิ.ย.64
275] Mr.Pairat Engchuan 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 7 พ.ย.63
276] Mr.Suttiwut Ekthaweewattanadet 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 17 ก.ย.65
277] Srisuban Farm Co.,Ltd. 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 7 ธ.ค.64
278] Wong Sahakarn Kaset Limited Partnership 7 มี.ค.64 7 มี.ค.64 6 มี.ค.66
279] Suchat Farm 4 9 มี.ค.64 10 เม.ย.65 12 ก.ค.64สอ3.
280] Nam Sai Farms Co.,Ltd. 10 มี.ค.64 2 มิ.ย.64 8 มี.ค.66สอ3.
281] Jariya Farm 11 มี.ค.64 6 มิ.ย.66 28 ต.ค.65สอ3.
282] Sirinut Betta Farm 12 มี.ค.64 2 ธ.ค.64 21 เม.ย.65สอ4.
283] Phurpor Co.,Ltd. 14 มี.ค.64 18 พ.ค.64 10 ม.ค.65สอ3.
284] Phurpor Co.,Ltd. 14 มี.ค.64 18 พ.ค.64 8 มี.ค.64สอ4.
285] Mr.Teerayut Yanglang 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 10 มิ.ย.64
286] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 17 มี.ค.64 8 ก.ย.64 8 ก.พ.64สอ3.
287] Suthep & Son Aquarium Co.,Ltd. 17 มี.ค.64 20 ต.ค.63 10 ส.ค.66สอ4.
288] Mr.Ekachai Chewangkoon 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 26 ม.ค.65
289] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 17 มี.ค.64 7 พ.ค.64 12 มี.ค.65สอ3.
290] Mr.Rattanasak Narissirikul 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 13 มี.ค.64
291] Mr.Prachum Bangna 17 มี.ค.64 12 ก.พ.64 14 พ.ค.64
292] Mr.Suppakit Makasira 17 มี.ค.64 17 มี.ค.64 10 มี.ค.65
293] Mr.Suchart Kongwattananon 19 มี.ค.64
294] Rungreang Farm 20 มี.ค.64 30 พ.ค.65 21 ม.ค.64สอ4.
295] Rungreang Farm 20 มี.ค.64 30 พ.ค.65 21 ม.ค.64สอ4.
296] Srisuban Farm Co.,Ltd. 20 มี.ค.64 20 มี.ค.64 21 ก.ย.63
297] Mr.Kordeeree Matman 20 มี.ค.64 20 มี.ค.64 8 พ.ย.64
298] Mr.Kosol Nuklin 20 มี.ค.64 20 มี.ค.64 21 ม.ค.64
299] Mr.Wattana RangSinara 20 มี.ค.64 20 มี.ค.64 7 ก.ค.64
300] Mrs.Supavadee Thongjul 22 มี.ค.64 22 มี.ค.64 23 ส.ค.64