รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
201] Miss Arunee Sukputtanasrikul 13 ม.ค.64 13 ม.ค.64 15 พ.ย.64
202] Mr.Wanchai Suwanvaree 13 ม.ค.64 13 ม.ค.64 17 มิ.ย.64
203] Mr.Sorasit Asirawat 13 ม.ค.64 13 ม.ค.64 24 ต.ค.63
204] Nopporn Farm 16 ม.ค.64 23 ส.ค.65 22 เม.ย.64สอ3.
205] The New Place Ltd.,Part. 16 ม.ค.64 10 ก.พ.65 16 ก.ย.64สอ4.
206] Banpong Goldfish 16 ม.ค.64 17 ธ.ค.64 7 พ.ย.64สอ3.
207] Koi Thailand 18 ม.ค.64 30 ก.ค.65 11 มี.ค.65สอ3.
208] Koi Thailand 18 ม.ค.64 30 ก.ค.65 11 มี.ค.65สอ4.
209] Diamondrays Farm 18 ม.ค.64 7 มี.ค.66 8 มิ.ย.65สอ3.
210] Miss Tienlada Tienrungsri 19 ม.ค.64 11 มิ.ย.64 28 ก.พ.65สอ3.
211] Thanaphat Farm 20 ม.ค.64 23 พ.ค.64 5 มี.ค.64สอ3.
212] Pet Topia & Aquatic Farm 20 ม.ค.64 20 ก.ค.66 20 พ.ค.66สอ4.
213] Mr.Taksin Chuenchom 23 ม.ค.64 13 ม.ค.65 12 ม.ค.64สอ3.
214] Miss Munjana Dunee 26 ม.ค.64
215] Phichai Farm 27 ม.ค.64 18 พ.ค.65 5 มี.ค.64สอ3.
216] Delfin’s Betta 27 ม.ค.64 17 ก.ค.65 29 พ.ค.65สอ3.
217] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 28 ม.ค.64 9 ก.พ.64 21 พ.ย.64สอ3.
218] Doung Gold Fish 28 ม.ค.64 1 ต.ค.63 30 มิ.ย.65สอ3.
219] Mupe farm 2 ก.พ.64 29 มี.ค.64 4 พ.ย.65สอ3.
220] Mr.Prasit Saksawasdikul 3 ก.พ.64 10 ธ.ค.64 5 ก.ย.63สอ3.
221] Mr.Yutthana Wasanadelok 3 ก.พ.64 9 เม.ย.64 12 ธ.ค.65สอ3.
222] Mr.Somchai Rujiputipak 3 ก.พ.64 3 ก.พ.64 27 ส.ค.64
223] Mr.Sopon Jittang 3 ก.พ.64 3 ก.พ.64 13 ม.ค.65
224] Mr.Yuttana Wasanadelok 4 ก.พ.64 23 ส.ค.66 12 ธ.ค.65สอ4.
225] Tananan Bunto Farm 4 ก.พ.64 5 ส.ค.64 27 ม.ค.65สอ3.
226] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 4 ก.พ.64 27 ก.พ.65 20 พ.ค.64สอ4.
227] JJ. Aquatic Import Export Co.,Ltd. 4 ก.พ.64 8 เม.ย.64 4 ม.ค.64สอ3.
228] JJ. Aquatic Import Export Co.,Ltd. 4 ก.พ.64 8 เม.ย.64 3 ม.ค.64สอ4.
229] Phantika Farm 5 ก.พ.64 5 ส.ค.65 1 ต.ค.64สอ3.
230] Miss Supawadee Phongpheaw 5 ก.พ.64
231] Asia Tropic Zone Co.,Ltd. 5 ก.พ.64 8 พ.ย.64 26 ก.ย.64สอ4.
232] Mr.Panom Luangphueng 6 ก.พ.64 9 ต.ค.64 18 ม.ค.64สอ3.
233] P&P Pladee 10 ก.พ.64 11 ต.ค.63 18 ต.ค.65สอ3.
234] Silversea Aquaculture 10 ก.พ.64 27 ก.พ.66 21 ม.ค.65สอ3.
235] Somphongs Aquarium Co., Ltd. 11 ก.พ.64 17 ต.ค.64 5 ส.ค.64สอ3.
236] Piamsup Farm 12 ก.พ.64 25 ม.ค.64 2 เม.ย.65สอ3.
237] Mr.Supong Paresomboon 12 ก.พ.64 12 ก.พ.64 17 ก.ย.63
238] Mrs.Somphon Riddat 12 ก.พ.64 13 ก.พ.64 10 มี.ค.65
239] Mr.Tanadat Pakkaychaait 12 ก.พ.64 12 ก.พ.64 28 ม.ค.64
240] Wudthishad Farm 13 ก.พ.64 6 พ.ย.64 28 มี.ค.65สอ3.
241] Wudthishad Farm 13 ก.พ.64 21 ส.ค.65 29 มี.ค.65สอ4.
242] Wasan Farm 13 ก.พ.64 12 พ.ค.64 27 ก.พ.64สอ4.
243] JR. Farm 14 ก.พ.64 4 พ.ค.64 11 ธ.ค.64สอ3.
244] Lucky Thai Fish Co.,Ltd. 15 ก.พ.64 30 มี.ค.64 6 ก.พ.64สอ3.
245] Lucky Thai Fish Co.,Ltd. 15 ก.พ.64 30 มี.ค.64 5 ส.ค.64สอ4.
246] East Asia Aquaculture Co.,Ltd. 15 ก.พ.64 6 มิ.ย.63 15 มี.ค.66สอ3.
247] Siam Pet Fish Trading Co.,Ltd. 17 ก.พ.64 17 ก.พ.64 17 ส.ค.66สอ3.
248] Bangkok Aquarium 17 ก.พ.64 2 ก.ย.64 3 พ.ค.65สอ4.
249] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 18 ก.พ.64 10 ส.ค.61 9 ส.ค.64สอ3.
250] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 19 ก.พ.64 1 ต.ค.65 19 พ.ค.66สอ3.