รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
151] Sirinut Betta Farm 12 ธ.ค.63 3 ธ.ค.64 11 ธ.ค.64สอ3.
152] Mr.Suriyong Sangchawang 14 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63 14 ก.ค.65
153] Mr.Somchai Sa-ngabankhok 14 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63 20 พ.ค.64
154] Atoll Farm 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย.66 9 ก.ย.64สอ3.
155] Sathit Farm 15 ธ.ค.63 29 มี.ค.64 30 ส.ค.66สอ3.
156] P&P Fish Factory Thailand Co.,Ltd. 16 ธ.ค.63 25 พ.ค.64 24 มี.ค.65สอ4.
157] Charoen Pokphand Foods Public Co.,Ltd. 16 ธ.ค.63 8 ส.ค.63 7 พ.ค.65สอ3.
158] Sarayut Farm 16 ธ.ค.63 17 ก.ย.65 11 ก.ย.64สอ3.
159] Siriwan Farm 17 ธ.ค.63 28 ม.ค.66 31 ต.ค.64สอ3.
160] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 17 ธ.ค.63 18 ธ.ค.65 17 เม.ย.64สอ3.
161] Thaisanmarine Farm 17 ธ.ค.63 16 เม.ย.65 3 มี.ค.66สอ3.
162] SYAQUA SIAM CO.,LTD. 18 ธ.ค.63 4 ส.ค.65 10 ก.พ.65สอ3.
163] OK Farm 18 ธ.ค.63 22 มี.ค.63 25 ม.ค.65สอ3.
164] P&P Fish Factory Thailand Co.,Ltd. 19 ธ.ค.63 25 พ.ค.64 25 ก.ย.65สอ3.
165] Mr.Tanaphon Saeangsubin 21 ธ.ค.63 10 ก.ค.65 23 มี.ค.66สอ3.
166] Topgen Aquaculture Co.,Ltd. 21 ธ.ค.63 8 พ.ค.64 23 พ.ย.63สอ3.
167] Witun Farm 21 ธ.ค.63 18 พ.ค.65 31 ม.ค.65สอ3.
168] Nawapon Farm 21 ธ.ค.63 15 ต.ค.64 23 ต.ค.64สอ3.
169] Lek Farm 21 ธ.ค.63 3 พ.ย.64 1 ต.ค.64สอ3.
170] Mr.Jarun Boonpech 21 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63 29 มี.ค.66
171] Srisuban Farm Co.,Ltd. 21 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63 7 ม.ค.64
172] Srisuban Farm Co.,Ltd. 21 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63 7 พ.ย.64
173] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 22 ธ.ค.63 18 ส.ค.64 12 ม.ค.66สอ3.
174] Sikarin Frogfarm 23 ธ.ค.63 18 มิ.ย.65 28 มี.ค.65สอ3.
175] Mr.Boonsong Muneenam 24 ธ.ค.63 18 พ.ค.65 11 ก.พ.65สอ3.
176] Mr.Boonsong Muneenam 24 ธ.ค.63 24 มี.ค.65 4 พ.ค.63สอ4.
177] Betta Hero 25 ธ.ค.63 25 ธ.ค.65 23 มิ.ย.65สอ4.
178] Prakob Farm 1 ม.ค.64 19 ก.ย.65 15 ม.ค.66สอ3.
179] Montha Farm 1 ม.ค.64 3 พ.ค.64 9 ส.ค.63สอ4.
180] Mr.Kongkaeo Unteng 1 ม.ค.64 1 ม.ค.64 7 ก.ค.65
181] Mr.Uthit Jindapol 1 ม.ค.64 1 ม.ค.64 29 มิ.ย.65
182] J.K.Tropical Fish Ltd.,Part. 3 ม.ค.64 8 ก.ค.64 7 มิ.ย.66สอ4.
183] Chakard Farm 5 ม.ค.64 9 ต.ค.64 7 ก.พ.64สอ3.
184] Tawalporn Farm 5 ม.ค.64 24 ก.พ.65 13 พ.ย.63สอ3.
185] Mr.Sunrorn Wongprasit 7 ม.ค.64 22 ส.ค.63 12 พ.ย.64สอ3.
186] Mr.Chanin Aimlaead 9 ม.ค.64 8 ส.ค.63 30 ก.ค.65สอ3.
187] Charoen Pokphand Foods Public Co.,Ltd. 9 ม.ค.64 15 ก.ย.65 8 ก.พ.64สอ3.
188] Vesspong Farm 9 ม.ค.64 8 มิ.ย.63 15 ก.ย.65สอ3.
189] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 9 ม.ค.64 12 ก.ค.63 10 ต.ค.64สอ3.
190] Yun goldfish Farm 9 ม.ค.64 26 ม.ค.62 15 พ.ค.64สอ3.
191] Supananfram Chumphon Co.,Ltd. 9 ม.ค.64 15 ธ.ค.63 17 ก.ย.63
192] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 9 ม.ค.64 9 ม.ค.64 30 ต.ค.63สอ3.
193] P.Charoen Farm 9 ม.ค.64 29 ส.ค.65 12 มิ.ย.64สอ3.
194] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 9 ม.ค.64 2 ส.ค.64 18 เม.ย.65สอ3.
195] Mr.Chaiwat Ammarittanon 9 ม.ค.64 9 ก.ค.64 14 ม.ค.64
196] Miss Kanyakorn Sangprakong 9 ม.ค.64 9 ก.ค.64 27 ส.ค.63
197] Pongsit Aquarium Ltd.,Part. 10 ม.ค.64 5 ม.ค.64 20 พ.ย.64สอ4.
198] Mr.Sutthi Mahalao 13 ม.ค.64 26 ต.ค.61 5 มิ.ย.65สอ3.
199] Con Goldfish 13 ม.ค.64 25 พ.ค.64 25 มี.ค.65สอ4.
200] Lukkungsetthi Co.,Ltd. 13 ม.ค.64 12 พ.ย.64 13 มี.ค.65สอ3.