รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
101] Maensruang Farm 16 พ.ย.63 29 พ.ย.64 28 พ.ย.64สอ3.
102] Maensruang Farm 16 พ.ย.63 29 พ.ย.64 28 พ.ย.64สอ4.
103] Rungmaneecha Farm 19 พ.ย.63 19 ม.ค.65 7 ก.พ.64สอ3.
104] Rungmaneecha Farm 19 พ.ย.63 19 ม.ค.65 8 ก.ค.64สอ4.
105] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 19 พ.ย.63 30 พ.ย.65 21 มี.ค.65สอ3.
106] Mekthavee Farm 19 พ.ย.63 24 ธ.ค.65 25 ก.ค.63สอ3.
107] Bangmoung Farm 20 พ.ย.63 30 ก.ย.63 13 พ.ย.63สอ3.
108] Miss Kamonchanok Netdee 20 พ.ย.63 20 ก.พ.64 28 ก.ย.63สอ3.
109] Buarod Farm 20 พ.ย.63 18 มิ.ย.63 5 ธ.ค.65สอ4.
110] Kasi Farm 20 พ.ย.63 5 ก.ย.65 31 ก.ค.64สอ3.
111] Phokkathara Crocodie Farm And Live Show Co.,Ltd. 20 พ.ย.63 4 มิ.ย.64 9 ก.พ.63สอ3.
112] Somporn Farm 21 พ.ย.63 2 ก.ค.64 4 ก.พ.65สอ4.
113] Surat Farm 22 พ.ย.63 17 ม.ค.65 23 พ.ค.63สอ3.
114] Prakrai Chetsamean Farm 22 พ.ย.63 7 มี.ค.64 26 พ.ย.65สอ3.
115] Cooperrative Aqua-seed Producer and Agriculture Of Thailand., Ltd. 22 พ.ย.63 22 ก.พ.64 27 มิ.ย.65สอ3.
116] Kanasun Srisuwan Farm 24 พ.ย.63 27 พ.ค.64 27 ต.ค.63สอ4.
117] Kanasanan Farm 24 พ.ย.63 9 ก.ค.65 27 ต.ค.63สอ3.
118] Sonthaya Farm 24 พ.ย.63 27 พ.ค.65 27 ก.พ.64สอ3.
119] Sonthaya Farm 24 พ.ย.63 1 ม.ค.65 17 ก.ย.64สอ4.
120] Mr.Krittapat Patthanagitchot 24 พ.ย.63 13 ธ.ค.63 17 ส.ค.66สอ4.
121] Panatda Farm 25 พ.ย.63 28 ม.ค.66 17 มิ.ย.64สอ3.
122] Sakchai Farm 26 พ.ย.63 25 พ.ค.64 8 ก.ค.64สอ3.
123] Sakchai Farm 26 พ.ย.63 25 พ.ค.64 6 ส.ค.64สอ4.
124] Woranetfarm 26 พ.ย.63 26 พ.ค.66 17 ก.พ.65สอ3.
125] Montha Farm 27 พ.ย.63 3 พ.ค.64 21 ธ.ค.63สอ3.
126] Nam Sai Farms Co.,Ltd. 28 พ.ย.63 18 พ.ค.64 8 มี.ค.66สอ3.
127] Mr.Apinwat Disana 28 พ.ย.63 24 มิ.ย.64 21 พ.ค.64สอ4.
128] J.J. EXOTIC PET AND REPTILE 28 พ.ย.63 26 พ.ย.65 29 ส.ค.65สอ3.
129] Kitti Farm 29 พ.ย.63 9 ก.พ.64 8 ต.ค.65สอ3.
130] Kitti Farm 29 พ.ย.63 9 ก.พ.64 16 ต.ค.62สอ4.
131] Natthaphon Phetnin 30 พ.ย.63 14 พ.ย.65 24 ก.พ.64สอ3.
132] Mr.Khachonyot Pinsupa 30 พ.ย.63
133] Nattiya Frogfarm 2 ธ.ค.63 18 มิ.ย.65 29 ส.ค.64สอ3.
134] Miss Chamaipak Pumcharoen 3 ธ.ค.63 3 มิ.ย.66 16 เม.ย.66สอ3.
135] Dragonray Aquatic Co.,Ltd. 4 ธ.ค.63 1 พ.ค.65 6 ก.พ.65สอ3.
136] Dragonray Aquatic Co.,Ltd. 4 ธ.ค.63 1 พ.ค.65 30 พ.ค.65สอ4.
137] Samart Farm 4 ธ.ค.63 19 มิ.ย.64 26 ก.ค.63สอ3.
138] V.R. Farm Trading Co.,Ltd. 4 ธ.ค.63 24 ก.พ.65 30 มิ.ย.65สอ3.
139] P.P. Farm 5 ธ.ค.63 4 มี.ค.65 15 พ.ค.65สอ3.
140] Leerungruang Farm 7 ธ.ค.63 7 มิ.ย.66 2 เม.ย.64สอ3.
141] Leerungruang Farm 7 ธ.ค.63 7 มิ.ย.66 18 ก.ย.65สอ4.
142] Nualpan Farm 9 ธ.ค.63 9 ส.ค.66 16 ธ.ค.65สอ3.
143] Narumon Farm 3 10 ธ.ค.63 9 ส.ค.66 13 ก.พ.64สอ3.
144] Thai Top Fish Aquarium Co.,Ltd. 10 ธ.ค.63 10 มิ.ย.65 7 ต.ค.65สอ3.
145] Weerapat betta Thailand 10 ธ.ค.63 10 ธ.ค.65 1 ต.ค.65สอ3.
146] JJ Discus 10 ธ.ค.63 5 ก.พ.66 20 พ.ย.63สอ3.
147] Mr.Anucha Boonprasong 10 ธ.ค.63 19 มิ.ย.65 20 พ.ค.64สอ3.
148] Mr.Pankawee Angsumalee 10 ธ.ค.63 11 ธ.ค.65 20 ก.พ.65สอ3.
149] Champ Farm 11 ธ.ค.63 24 ก.ค.64 19 ม.ค.64สอ3.
150] Mr.Punya Kittikunpong 11 ธ.ค.63 4 พ.ย.64 17 ม.ค.65สอ3.