รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
51] Farida Farm 31 ต.ค.63 30 มี.ค.64 22 ม.ค.64สอ3.
52] Ketchaya Farm Fish Love 31 ต.ค.63 7 พ.ค.65 7 ก.ค.66สอ3.
53] Ketchaya Farm Fish Love 31 ต.ค.63 7 พ.ค.65 6 ส.ค.66สอ4.
54] SM Farm 31 ต.ค.63 11 ก.ย.64 4 มี.ค.65สอ3.
55] Majcha Farm 31 ต.ค.63 14 ม.ค.62 27 เม.ย.63สอ4.
56] JR. Farm 31 ต.ค.63 4 พ.ค.64 11 ธ.ค.64สอ4.
57] Gerdthong Farm 31 ต.ค.63 27 เม.ย.64 7 ม.ค.65สอ3.
58] The Fin Co.,Ltd. 31 ต.ค.63 8 พ.ค.64 4 พ.ค.64สอ3.
59] Khaopong Farm Mr.Prayot Sorajjakit 31 ต.ค.63 9 ต.ค.64 24 ม.ค.64สอ3.
60] CGS Inter Farm [Thailand] Co.,Ltd. 31 ต.ค.63 5 ก.พ.66 2 มี.ค.66สอ3.
61] Chanya Farm 31 ต.ค.63 7 พ.ค.64 17 ก.พ.65สอ3.
62] Majcha Farm 31 ต.ค.63 15 ม.ค.62 27 เม.ย.63สอ3.
63] Banpla Undaman Farm 31 ต.ค.63 7 ธ.ค.63 13 พ.ย.64สอ4.
64] Nakhonsawan Crocodile Farm 31 ต.ค.63 7 ธ.ค.64 1 มี.ค.64สอ3.
65] Nakhonsawan Crocodile Farm 31 ต.ค.63 6 ธ.ค.64 1 มี.ค.64สอ4.
66] Kasi Farm 31 ต.ค.63 30 ส.ค.65 31 ก.ค.64สอ3.
67] Jittima Farm 31 ต.ค.63 17 ม.ค.65 16 ก.ย.65สอ3.
68] Chalawan and Sun Co.,Ltd. 31 ต.ค.63 14 พ.ย.62 21 ม.ค.63สอ4.
69] Leader Farm 31 ต.ค.63 1 ม.ค.65 10 ส.ค.63สอ3.
70] Manit Genetics Co.,Ltd. 31 ต.ค.63 26 พ.ค.64 31 มี.ค.66สอ3.
71] Aquatic Business Co.,Ltd. 31 ต.ค.63 21 มี.ค.65 8 ก.พ.64สอ4.
72] Chanya Farm 31 ต.ค.63 7 พ.ค.64 1 ต.ค.63สอ4.
73] Cooperrative Aqua-seed Producer and Agriculture Of Thailand., Ltd. 31 ต.ค.63 19 ธ.ค.63 13 มี.ค.65สอ3.
74] Mrs.Kanchana Thitaphong 31 ต.ค.63 13 ก.พ.65 12 มิ.ย.64สอ3.
75] Mrs.Kanchana Thitaphong 31 ต.ค.63 13 ก.พ.65 13 ก.ค.64สอ4.
76] Asia Aquatics Co.,Ltd. 1 พ.ย.63 23 เม.ย.65 23 เม.ย.65สอ4.
77] Percula Farm 1 พ.ย.63 21 พ.ค.63 23 ม.ค.66สอ3.
78] Allfish Thailand Co.,Ltd. 3 พ.ย.63 6 ธ.ค.65 20 ก.ย.64สอ4.
79] Super P Farm 3 พ.ย.63 9 มิ.ย.66 24 ก.ย.65สอ3.
80] Siamaquarium Fish & Plants Co.,Ltd. 4 พ.ย.63 5 ส.ค.64 27 ม.ค.65สอ4.
81] Nam Farm 5 พ.ย.63 15 ต.ค.63 26 เม.ย.64สอ3.
82] Miss Peerapa Khunkaew 5 พ.ย.63 3 ต.ค.63 23 มิ.ย.65สอ3.
83] Thanakorn Farm 6 พ.ย.63 10 มิ.ย.65 28 ม.ค.65สอ3.
84] Mr.Surat Ponsan 6 พ.ย.63 21 พ.ย.65 25 ก.พ.64สอ3.
85] Prasit Farm 7 พ.ย.63 17 ม.ค.65 26 พ.ย.63สอ3.
86] Prayad Farm 7 พ.ย.63 24 ธ.ค.65 16 เม.ย.66สอ3.
87] Miss Pimpanid Jankasam 9 พ.ย.63 3 ก.ค.65 6 ก.ย.64สอ3.
88] Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 10 พ.ย.63 13 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63สอ3.
89] Sirisub Trading Co.,Ltd.,Part 12 พ.ย.63 15 ธ.ค.64 4 มิ.ย.64สอ3.
90] Sirisub Trading Co.,Ltd.,Part 12 พ.ย.63 15 ธ.ค.64 4 มิ.ย.64สอ4.
91] Talaythong Farm 13 พ.ย.63 1 ก.ค.66 25 ก.พ.65สอ3.
92] Miss Parinee Chindasuthiphan 13 พ.ย.63 5 ม.ค.66 25 มี.ค.65สอ3.
93] Miss Kamonchanok Netdee 13 พ.ย.63 20 ก.พ.64 30 ส.ค.63สอ3.
94] Gauger Tropic 13 พ.ย.63 13 ส.ค.64 1 ก.ย.63สอ4.
95] Wong Sahakarnkaset Ltd. 14 พ.ย.63
96] Mr.Poramat Pratakkulasan 14 พ.ย.63 14 พ.ย.63 24 ธ.ค.65
97] Mr.Prasert Kiawnin 15 พ.ย.63 18 ก.พ.64 3 พ.ย.65สอ3.
98] Pises Farm 15 พ.ย.63 1 ธ.ค.64 16 ก.ค.66สอ3.
99] Ammara Farm 16 พ.ย.63 13 ก.ย.64 20 ส.ค.66สอ4.
100] P&Y Discus Co.,Ltd. 16 พ.ย.63 14 พ.ย.64 11 ธ.ค.63สอ3.