รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุตรวจสุขอนามัย วันหมดอายุ สอ.3/4 วันหมดอายุทะเบียน ทบ.1/2 ประเภทฟาร์ม
451] Mr.Thanawat Thanavanawan 28 พ.ค.64 26 พ.ย.65 29 ส.ค.65สอ3.
452] Natthaphon Phetnin 31 พ.ค.64 9 พ.ย.65 25 ต.ค.65สอ4.
453] P&P Aquarium World Trading Co.,Ltd. 3 มิ.ย.64 8 มิ.ย.64 2 ธ.ค.65สอ4.
454] Wonderful Fighting Fish Co.,Ltd. 3 มิ.ย.64 12 มิ.ย.64 26 ก.พ.64สอ4.
455] Samart Farm 4 มิ.ย.64 19 มิ.ย.64 26 ก.ค.63สอ3.
456] V.R. Farm Trading Co.,Ltd. 4 มิ.ย.64 24 ก.พ.65 4 มิ.ย.64สอ4.
457] Wallop Aquarium And Trading Co., Ltd. 5 มิ.ย.64 18 มิ.ย.66 11 ธ.ค.65สอ4.
458] SM Farm 6 มิ.ย.64 11 ก.ย.64 17 เม.ย.65สอ4.
459] B&B Aquarium Co.,Ltd. 7 มิ.ย.64 18 ก.ค.65 24 มิ.ย.66สอ4.
460] Leerungruang Farm 7 มิ.ย.64 7 มิ.ย.66 2 เม.ย.64สอ3.
461] Leerungruang Farm 7 มิ.ย.64 7 มิ.ย.66 18 ก.ย.65สอ4.
462] Bangkok Aqua Plus Co.,Ltd. 9 มิ.ย.64 4 เม.ย.65 1 เม.ย.65สอ4.
463] Thai Top Fish Aquarium Co.,Ltd. 10 มิ.ย.64 10 มิ.ย.65 7 ต.ค.65สอ4.
464] Mr.Punya Kittikunpong 11 มิ.ย.64 4 พ.ย.64 17 ม.ค.65สอ3.
465] Champ Farm 11 มิ.ย.64 24 ก.ค.64 19 ม.ค.64สอ3.
466] Champ Farm 11 มิ.ย.64 24 ก.ค.64 19 ม.ค.64สอ4.
467] Aqua Siamensis Co.,Ltd. 14 มิ.ย.64 24 ต.ค.65 31 ม.ค.65สอ4.
468] Samitra Aquarium Ltd.,Part. 16 มิ.ย.64 6 เม.ย.64 26 ก.พ.64สอ4.
469] Thaisanmarine Farm 17 มิ.ย.64 16 เม.ย.65 3 มี.ค.66สอ3.
470] SYAQUA SIAM CO.,LTD. 18 มิ.ย.64 4 ส.ค.65 10 ก.พ.65สอ3.
471] SYAQUA SIAM CO.,LTD. 18 มิ.ย.64 4 ส.ค.65 10 ก.พ.65สอ4.
472] Jariya Farm 24 มิ.ย.64 29 มิ.ย.66 25 ก.ค.65สอ4.
473] Mrs.Pensri Sangkhamanee 4 ก.ค.64
474] Miss Tienlada Tienrungsri 6 ก.ค.64 25 เม.ย.65 28 ก.พ.65สอ4.
475] Issanun Aquarium 13 ก.ค.64 26 ธ.ค.65 2 ธ.ค.65สอ4.
476] Siam Ornamental Fish Co.,Ltd. 22 ก.ค.64 25 พ.ค.65 3 เม.ย.65สอ4.
477] Wirut Panchoo 22 ก.ค.64 14 ส.ค.65 10 ก.ค.65สอ4.
478] Wirut Panchoo 22 ก.ค.64 14 ส.ค.65 10 ก.ค.65สอ4.
479] Namsai International Co.,Ltd. 3 ส.ค.64 30 ต.ค.66 9 ม.ค.66สอ4.
480] P&P Pladee 10 ส.ค.64 11 ต.ค.63 18 ต.ค.65สอ4.
481] Chumporn Farm 11 ส.ค.64 8 ก.ย.66 19 ม.ค.66สอ4.
482] S&P Aquarium Co.,Ltd. 16 ส.ค.64 1 พ.ค.64 26 ธ.ค.64สอ4.
483] Q.P.S. International Aquatics Co.,Ltd. 17 ส.ค.64 20 ก.ย.65 9 ม.ค.65สอ4.
484] Siam Pet Fish Trading Co.,Ltd. 17 ส.ค.64 17 ส.ค.64 17 ส.ค.66สอ4.
485] Paitune Betta Thailand 19 ส.ค.64 11 ต.ค.64 18 ส.ค.65สอ4.
486] Mister Aqua Thailand Co.,Ltd. 30 ส.ค.64 4 ก.ย.65 5 ธ.ค.63สอ4.
487] T Aquatika Co.,Ltd. Head Office 10 ก.ย.64 23 ต.ค.66 28 มิ.ย.66สอ4.
488] Mrs.Aemon Aiamwatcharin 12 ก.ย.64
489] Siam Aquatic 27 ก.ย.64 3 ต.ค.64 28 ก.พ.64สอ4.
490] Suthep & Son Aquarium Co.,Ltd. 5 ต.ค.64 19 ต.ค.66 10 ส.ค.66สอ4.
491] Somphongs Aquarium Co., Ltd. 8 ต.ค.64 17 พ.ย.65 12 มี.ค.66สอ4.
492] Rich Aquarium Limited Partnership 10 ต.ค.64 10 ต.ค.64 3 ก.ย.66สอ4.
493] Fish Lover Aquarium Co.,Ltd. 13 ต.ค.64 9 ม.ค.64 1 ธ.ค.65สอ4.
494] Ketchaya Farm Fish Love 21 ต.ค.64 7 พ.ค.65 6 ส.ค.66สอ4.
495] Siam Betta 24 ต.ค.64 29 ต.ค.65 26 ก.ย.65สอ4.
496] P.L.A. Aquatic Import And Export Ormanental Fish [Thailand] Co.,Ltd. 26 ต.ค.64 21 พ.ย.66 24 ส.ค.66สอ4.
497] Siamaquarium Fish & Plants Co.,Ltd. 4 พ.ย.64 5 ส.ค.64 27 ม.ค.65สอ4.
498] Maensruang Farm 16 พ.ย.64 29 พ.ย.64 28 พ.ย.64สอ4.
499] Rungmaneecha Farm 19 พ.ย.64 19 ม.ค.65 8 ก.ค.64สอ4.
500] Buarod Farm 20 พ.ย.64 18 มิ.ย.63 5 ธ.ค.65สอ4.